Konsument Europa hänvisar till Konsumentverkets policy för sociala medier och gallringsbeslut för vårt innehåll i sociala medier: http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Vara-webbplatser/Sociala-medier/